سلام عرض می کنم خدمت شما همراهان گرامی آکادمی موفقیت پایون در این مقاله چند خطی در خصوص نقش باورها و اعتقادات ما بر روی عزت نفس صحبت خواهم کرد. سوالی که در ذهن مطرح میشه اینه که  آیا اصلاً باورها و ...
   شکستن عادت های خویش چگونگی خلق یک ذهن جدید خودتان می توانید خالق باشید. ما نباید برای انجام کارهای غیر معمول منتظر اجازه علم باشیم، اگر اینگونه باشد علم را به چیز دیگری تبدیل کرده ایم. ما باید آنقدر شجاع باشیم که در ...