در این فایل به طور خلاصه با کائنات آشنا میشوید و اینکه خداوند تمام کائنات را به تسخیر انسان درآورده است که لازمه رسیدن و استفاده از کائنات یادگیری قوانین حاکم بر جهان است که توسط پروردگار وضع شده است.

برای دیدن محتوا باید ثبت نام کنید